Namn Beskrivning Typ Svårighetsgrad
Kategori Undersökningar Undersökningar I Olika undersökningar inom sjukvården på Svenska och Engelska. Drag the Words Lätt
Kategori Undersökningar Undersökningar II Olika undersökningar inom sjukvården på Svenska och Engelska. Drag the Words Medel
Kategori Undersökningar Undersökningar III Lite fler ord och lite repetition. Drag the Words Medel