Namn Beskrivning Typ Svårighetsgrad
Kategori Sjukdomar & besvär Sjukdomar & Besvär I Olika sjukdomar på Svenska och Engelska. Drag the Words Medel
Kategori Sjukdomar & besvär Sjukdomar & Besvär II Olika sjukdomar och besvär på Engelska och Svenska. Drag the Words Lätt
Kategori Sjukdomar & besvär Sjukdomar & Besvär III Fler Sjukdomar & Besvär att jobba med. Drag the Words Lätt