# Ord
Kategori Viktigt Allmäntillstånd
General condition / status
Kategori Viktigt Andningsstillestånd / apné
Apnoea
Kategori Symtom Andnöd
Dyspnea / breathlessness
Kategori Viktigt Larmcentral
psap - public safety answering point / emergency call centre
Kategori Viktigt Nedsatt immunförsvar / immundefekt
immunodeficiency / immunocompromised / immunosuppressed
Kategori Symtom Petekier
Petechia
Kategori Sjukdomar & besvär sepsis / blodförgiftning
sepsis / blood poisoning
Kategori Symtom Blek / blekaktig
Pale / palish / pallid
Kategori Symtom Diarré
Diarrhoea / diarrhea
Kategori Symtom Feber
Fever
Kategori Symtom Feberfrossa
Fever chills
Kategori Symtom febrig
feverish
Kategori Symtom Huvudvärk / ont i huvudet
Headache
Kategori Symtom Infektionstecken
Signs of infection
Kategori Symtom Kräkas / kräks / kräktes
Vomit / throw up / vomiting / threw up
Kategori Symtom Nackspärr / nackstelhet
torticollis / wryneck / stiff neck / neck rigidity
Kategori Symtom Nedsatt känsel / känselbortfall / domning
Loss of sensation / numbness / insensibility
Kategori Symtom Oregelbunden puls
Intermittent pulse / irregular pulse
Kategori Symtom skaka / skakningar
shiver / shivering
Kategori Symtom Smärta / smärtsamt
Pain / painful
Kategori Symtom Svimfärdig / matt / trött
Faintness / fatigue
Kategori Symtom Svimma / svimning
Faint / fainting
Kategori Symtom Trött / matt / utmattad
tired / weak / exhausted
Kategori Symtom Trött / slö
Tired
Kategori Symtom Urinmängder; ökade/minskade
Decreased/increased urine levels / decreased/increased urination
Kategori Sjukdomar & besvär Lungemboli
Pulmonary embolism
Kategori Sjukdomar & besvär Lunginflammation
Pneumonia
Kategori Sjukdomar & besvär talsvårigheter
difficulty speaking
Kategori Anatomi Andningsväg
Air passage
Kategori Platser krisinformation
emergency information
Kategori Allmänna ord andas / Andning
breathe / Breath, respiration
Kategori Allmänna ord Barn
Child / children
Kategori Allmänna ord försämras
deteriorate
Kategori Allmänna ord Puls
Pulse
Kategori Allmänna ord ögonkontakt
eye contact